ข่าว

ปากีสถานเข้ม ให้ประชาชนลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยลายนิ้วมือ

ในหลายๆประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทย ได้ออกกฎให้ประชาชนลงทะเบียนเลขหมาย หรือ ลงทะเบียนซิมการ์ดนั้นเองครับ เพื่อความปลอดภัย เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเบอร์ สำหรับกรณีทำเบอร์หายนั้นเองครับ

ประเทศปากีสถาน ได้ออกกฎล่าสุดในการลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยการให้เก็บลายนิ้วมือเพิ่ม จากปกติลงเพียงข้อมูลเท่านั้น เนื่องจากประเทศปากีสถาน อยู่ในสถานะการก่อการร้ายรุนแรงนั้นเอง และการนำซิมการ์ดโทรศัพท์ไปใช้งานเพื่อก่อการร้ายนั้น มีจำนวนที่สูงขี้นเพื่อเป็นการลดการก่อการร้ายด้วยวิธีนี้ลง เลยจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยลายนิ้วมือนั้นเองครับ โดยในประเทศปากีสถาน มีซิมการ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลขหมายจำนวน 50 ล้านเบอร์ ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงมากเลยทีเดียว

Source : Engadget

Comments

comments

78 Comments

78 Comments

 1. Aleksandr

  20/09/2015 at 19:03

  That’s a nicely made answer to a chnlnelgiag question

 2. cheap car insurance

  21/09/2015 at 22:05

  I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

 3. car insurance

  22/09/2015 at 20:18

  That’s an ingenious way of thinking about it.

 4. cheapest auto insurance

  22/09/2015 at 20:56

  I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 5. NJ car insurance

  22/09/2015 at 21:44

  I wanted to spend a minute to thank you for this.

 6. auto insurance quotes

  22/09/2015 at 22:44

  Way to go on this essay, helped a ton.

 7. car insurance quotes

  22/09/2015 at 23:40

  Thanks guys, I just about lost it looking for this.

 8. cheap car insurance quotes

  23/09/2015 at 01:56

  Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 9. auto insurance

  23/09/2015 at 03:13

  Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 10. insurance car

  23/09/2015 at 06:34

  Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 11. cheapest auto insurance

  23/09/2015 at 06:57

  Thanks guys, I just about lost it looking for this.

 12. car insurance quotes

  23/09/2015 at 07:44

  There’s a secret about your post. ICTYBTIHTKY

 13. cheap car insurance

  23/09/2015 at 10:22

  Son of a gun, this is so helpful!

 14. insurance quotes car

  23/09/2015 at 11:04

  That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

 15. car insurance quotes nj

  23/09/2015 at 16:03

  That’s a knowing answer to a difficult question

 16. auto insurance

  23/09/2015 at 21:53

  A few years ago I’d have to pay someone for this information.

 17. car insurance

  23/09/2015 at 22:44

  That’s a posting full of insight!

 18. insurance quotes auto

  24/09/2015 at 00:08

  This is just the perfect answer for all of us

 19. car insurance quote

  24/09/2015 at 01:09

  Free info like this is an apple from the tree of knowledge. Sinful?

 20. insurance car

  24/09/2015 at 01:19

  I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 21. insurance auto

  24/09/2015 at 04:27

  Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 22. auto insurance

  24/09/2015 at 05:04

  Your post has lifted the level of debate

 23. car insurance

  24/09/2015 at 07:05

  Great thinking! That really breaks the mold!

 24. insurance car

  24/09/2015 at 08:23

  Your post is a timely contribution to the debate

 25. cheap car insurance

  24/09/2015 at 09:26

  This is way better than a brick & mortar establishment.

 26. insurance car

  24/09/2015 at 09:56

  Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

 27. car insurance

  24/09/2015 at 13:29

  Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

 28. cheap car insurance

  24/09/2015 at 15:27

  Surprisingly well-written and informative for a free online article.

 29. insurance auto quote

  24/09/2015 at 16:13

  Whoa, things just got a whole lot easier.

 30. car insurance

  24/09/2015 at 16:34

  Hey, good to find someone who agrees with me. GMTA.

 31. free car insurance quotes

  24/09/2015 at 17:11

  Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 32. cheap car insurance

  24/09/2015 at 18:56

  Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

 33. cheap car insurance

  24/09/2015 at 19:53

  What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 34. car insurance quotes online

  24/09/2015 at 20:29

  It’s much easier to understand when you put it that way!

 35. auto insurance quotes

  25/09/2015 at 03:03

  I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 36. auto insurance quotes

  25/09/2015 at 04:33

  This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

 37. NJ car insurance

  25/09/2015 at 07:23

  I’m quite pleased with the information in this one. TY!

 38. car insurance quotes online

  25/09/2015 at 08:06

  That’s an inventive answer to an interesting question

 39. What’s up colleagues, pleasant paragraph and good arguments commented at this place, I am genuinely enjoying by these.

 40. auto insurance quotes

  25/09/2015 at 09:48

  Well done article that. I’ll make sure to use it wisely.

 41. Hi there Dear, are you actually visiting this
  web page regularly, if so then you will absolutely obtain pleasant experience.

 42. car insurance

  25/09/2015 at 10:54

  It’s posts like this that make surfing so much pleasure

 43. car insurance quotes

  25/09/2015 at 11:42

  Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

 44. car insurance quotes

  25/09/2015 at 14:27

  This website makes things hella easy.

 45. insurance car

  25/09/2015 at 15:21

  Thank God! Someone with brains speaks!

 46. cheap car insurance

  25/09/2015 at 21:05

  That saves me. Thanks for being so sensible!

 47. insurance quotes car

  25/09/2015 at 22:30

  Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 48. NJ car insurance

  26/09/2015 at 02:00

  Your answer was just what I needed. It’s made my day!

 49. car insurance

  26/09/2015 at 02:33

  Felt so hopeless looking for answers to my questions…until now.

 50. car insurance quote

  26/09/2015 at 03:05

  Dude, right on there brother.

 51. insurance quotes auto

  26/09/2015 at 03:42

  That’s way more clever than I was expecting. Thanks!

 52. cheap car insurance

  26/09/2015 at 06:21

  Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 53. insurance car

  26/09/2015 at 07:03

  The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

 54. insurance quotes car

  26/09/2015 at 07:46

  Now we know who the sensible one is here. Great post!

 55. insurance quotes car

  26/09/2015 at 12:10

  Yo, good lookin out! Gonna make it work now.

 56. car insurance quotes

  26/09/2015 at 14:08

  I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 57. auto insurance quotes

  26/09/2015 at 15:22

  Great common sense here. Wish I’d thought of that.

 58. cheap car insurance

  26/09/2015 at 17:30

  Impressive brain power at work! Great answer!

 59. car insurance

  26/09/2015 at 18:37

  I see, I suppose that would have to be the case.

 60. insurance quotes auto

  26/09/2015 at 22:24

  A provocative insight! Just what we need!

 61. car insurance quotes

  27/09/2015 at 02:15

  So that’s the case? Quite a revelation that is.

 62. auto insurance

  27/09/2015 at 03:36

  A bit surprised it seems to simple and yet useful.

 63. cheap car insurance

  27/09/2015 at 11:43

  A wonderful job. Super helpful information.

 64. auto insurance

  27/09/2015 at 12:27

  Hey, that post leaves me feeling foolish. Kudos to you!

 65. auto insurance quotes

  27/09/2015 at 14:50

  That’s a smart way of thinking about it.

 66. cheap car insurance

  27/09/2015 at 20:02

  Shiver me timbers, them’s some great information.

 67. auto insurance quotes

  28/09/2015 at 01:18

  Smart thinking – a clever way of looking at it.

 68. auto insurance quotes

  28/09/2015 at 10:18

  Articles like this make life so much simpler.

 69. auto insurance quotes

  28/09/2015 at 16:31

  I am forever indebted to you for this information.

 70. http://www./

  14/11/2016 at 21:04

  Some years ago we moved to Pennsylvania for 10 months. We packed up only our kids, a few clothes, school books, and 5 plates, 5 bowls, etc. and rented a house out there. We closed and locked our house in Wisconsin. I'll have to say, I did not miss a single thing while we were gone, and it was a relief not to have to manage all that stuff.I'm going to do most of my shopping online. Can't stand waiting in lines. I'm way too impatient for that. Have you ever been to a Michaels on a Saturday? Yikes!

 71. http://www./

  15/11/2016 at 07:48

  à°•ొà°¤్తపాà°³ీ à°—ాà°°ూ,à°¨ాà°°ాయణ à°¸్à°µాà°®ి à°—ాà°°ి à°µెà°°్à°·à°¨్ à°¨ేà°¨ు à°µినలేà°¦ు. à°²ింà°•్ ఇస్à°¤ాà°°ా à°µుంà°Ÿే! à°œేà°¸ుà°¦ాà°¸్ à°µెà°°్à°·à°¨్ à°•ూà°¡ా à°¬ాà°µుంà°Ÿుంà°¦ి. à°•ాà°•à°ªోà°¤ే à°¶ాà°¸్à°¤్à°°ీà°¯ à°¸ంà°—ీà°¤ంà°¤ో పరిà°šà°¯ం/ ఆసక్à°¤ి à°²ేà°¨ిà°µాà°°ు à°¸ైà°¤ం à°Žంà°œాà°¯్ à°šెà°¯్యగలరనే ఉద్à°¦ేà°¶ంà°¤ో ఇక్à°•à°¡ ఉన్à°¨ి à°•ృà°·్ణన్ à°µెà°°్à°·à°¨్ ఇచ్à°šాà°¨ు. ఇది à°‡ంà°Ÿà°°్ à°²ూà°¡్à°¸్ à°…à°µీ à°‰ంà°¡ి à°¸ెà°®ీ à°•్à°²ాà°¸ిà°•à°²్ à°—ా à°…à°¨ిà°ªిà°¸్à°¤ుంà°¦ి à°•à°¦ా! à°…à°²ాà°—ే à°•à°¦్à°°ి à°—ోà°ªాలనాà°¥్ à°—ాà°°ి à°¶ాà°•్à°¸ో à°«ోà°¨్ à°µెà°°్à°·à°¨్ à°•ూà°¡ా à°«్à°¯ూజన్ à°®ిà°•్à°¸్ ఇస్à°¤ే à°¬ాà°µుంà°Ÿుందనిà°ªింà°šింà°¦ి. యముà°¨ా à°•à°³్à°¯ాà°£ి à°µిà°·à°¯ంà°²ో à°®ీà°¤ో ఏకీà°­à°µిà°šà°¡ం తప్à°ª à°µేà°°ే à°®ాà°°్à°—à°®ేà°®ుంà°¦ి?

 72. http://www./

  16/11/2016 at 07:17

  Bọn anh cũng đã hỏi, và được mọi người cho biết không đúng thế.Có thể trước kia người dân tộc mặc quần áo dân tộc thôi, bây giờ thực ra trẻ em, như trong ảnh, cũng mặc nhiều loại quần áo khác nhau.Trong mọi trường hợp, trước khi đem quần áo đến địa điểm nào, bọn anh đều hỏi trước các thày cô về việc này.Có chắc sử dụng thì mới mang đi.

 73. http://www./

  16/11/2016 at 07:49

  I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend

 74. http://www./

  16/12/2016 at 07:11

  Tapez votre commentaire Vous pouvez utiliser ces mots-clés HTML : <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong> Prévenez moi de tous les nouveaux commentaires par email. Prévenez moi de tous les nouveaux articles par email.

 75. I knew that God would not let this good man just simply disappear from the world of comics. Since glamourpuss and Cerebus Archive ended I have been trying to find a moment to write Dave, but it seems like some new and exciting news comes along every day.Congratulations to Dave Sim and IDW. David Birdsong

 76. l bank kredit junge familie

  11/02/2017 at 21:31

  Can I point you in the direction of my best friend, ? Just last week she and her sister were diagnosed with Ethlers Danlos Syndrome and I know that it would really help her to speak to a fellow sufferer. She was also diagnosed with POTS a few weeks ago, so your post read like I was talking to her.Hugs to you and Little Man.

 77. sparkasse.at kredit aufnehmen

  11/02/2017 at 23:11

  Porque sera que piensan en requisitos y precauciones despues de un accidente.? No seria mas logico tomar precauciones antes de permitir que perforen?Sabemos que claramente las corporaciones no pueden funcionar como consejo regulador propio pues surgiria funcionando para su propio beneficio. Lo cual es exactamente lo que esta sucediendo en el desarrollo de estos accidentes. Los gobiernos son los responsables . Los cuales deben pensar mas en el medio ambiente e las personas y menos en el dinero e los intereses especiales. En mi humilde opinion.

 78. sauf erreur de ma part « college kid » ne se traduit pas par « collégiens » mais plutôt « ÃƒÂ©tudiants », non ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top