คุยกับ Webmaster

ฟ้าหมองดั่งร้องไห้     แผ่นผไทนองอสุชล

ทวยราษฎร์ร้าวรวดกมล     โศกเศร้าจนสิ้นสมประดี

โอ้ทูลกระหม่อมแก้ว     สู่สวรรค์แล้วจริงหรือนี่

เกิดมาใต้พระบารมี     เจ็ดสิบปีทรงคุ้มครอง

ปกเกล้าปกกระหม่อม     พระจอมขวัญทรงปกป้อง

สยามชาติสิ้นทั้งผอง     ล้วนผาสุกหมดทุกข์ใจ

แม้ตรากตรำพระวรกาย     ไม่เคยหน่ายประชาไทย

ทรงนึกและตรึกใน     ราชกิจเป็นนิจกาล

ข้าพระบาทร่วมตั้งจิต     ขออุทิศทั้งวิญญาณ

ประกอบกิจการงาน     ทุกวันวารเพื่อแผ่นดิน

สนองเบื้องยุคลบาท     มอบให้ชาติจนหมดสิ้น

เฉกเช่นพระภูมินทร์      สละชีวินเพื่อปวงชน

ประพันธ์โดย : วิชา-นวลพรรณ มหาคุณ

***************************

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานผู้ดูแลเพจ Acerspace

 

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c